Jakou chcete soutěž napište ZDE!!!

Leden 2009Grim

31. ledna 2009 v 18:21 | Jojomi |  Fantasy stvoření

Grim

Grim je přízrak v podobě obrovského černého psa. Někdy se zjevuje bez hlavy. Jeho oči jsou prý obrovské a zářivé. Ve Skandinávii se však zjevuje i jako kůň, beran nebo prase.
Tyto bytosti jsou známé na území Evropy a Severní Ameriky pod jmény jako Black Shuck (z anglosaského scucca = démon), Shug Monster, Shag Dog, Padfoot (Tichošlápek), Kirk Grim, Grim, Smrtonoš atd.
Označuje se za strážce mrtvých duší. Vyskytuje se na hřbitovech, které má ochraňovat před ďáblem a čarodějnicemi. Dříve lidé věřili, že první člověk pochovaný na novém hřbitově ho musí střežit před zlými silami, proto zakopávali do severní části hřbitova černého psa, aby převzal neboštíkův úkol.
Grim je většinou neviditelný. Říká se však, že se zjevuje za bouřky mezi hroby, o půlnoci před tím, než někdo zemře nebo během pohřbu v kostelní věži.
Traduje se však, že grimové hlídají i určité cesty. Otčití svědkové vypovídali, že se objevují něčekaně, někdy přímo vedle osamnělého chodce a pak se pomalu ztrácejí.
Někteří lidé věří, že podobu černého psa na sebe bere ďábel. Samotní grimové prý nejsou přímo nebezpeční, existuje však příběh z roku 1577. Líčí událost, kdy se grim objevil v kostele: ,,Tu zjevil se v příšerné podobě pes černý jako uhel, doprovázen děsivými zášlehy ohně, jež v některých ze shromážděných vzbudily domněnku, že nastal soudný den. Pes tento či ďábel sám v jeho podobě velkou rychlostí a s neuvěřitelným kvapem celým kostelem proběhl, prosměkl se mezi dvěma klečícími farníky a v okamžení jim oběma krk prokousl."
Výpovědi lidí, kteří se udajně s grimem setkali jsou známy už celá staletí.


Ódin

31. ledna 2009 v 18:17 | Jojomi |  Bohové Severu

ÓDIN

Ódin je hlavní bůh severského panteonu. Patron básníků, bojovníků a státníků, bůh smrti, války a magie. Je také bohem extáze, extatického básnění a šamanských kouzel. Dokáže měnit podobu, ovládat mysl nepřátel, věštit a čarovat. Jako všichni Ásové je legendárně praktický. Spolu se svými dvěma bratry patří mezi stvořitele lidí, kterým dal do vínku dech a život. Obětoval se pro lidstvo, aby získal runy a za své levé oko dosáhl při pití z Mímiho pramene (či Mímiho studny) "moudrosti věků". Bývá popisován jako starší mohutný vysoký jednooký muž. I jemu byly v dávných dobách přinášeny lidské oběti. Mezi jeho rostliny patří jasan, jmelí, dub, laskavec, styrač a jilm.Jsou mu podřízeni havran a vlk (zvířata symbolizující boj).
Ódinovi je připisována spousta magických artefaktů. Patří mu oštěp Gungnir, který nikdy nemine cíl a má na hrotu runy zaručující právo. Jím vykonal první vraždu, která spustila válku s Vany. Dále to je kouzelný prsten Draupnir, z něhož se každou devátou noc objeví dalších osm prstenů, osminohý kůň Sleipni a dva havrani, Hugin a Munin (Myšlení a Paměť), kteří každou noc létají nad zemí a přinášejí Ódinovi zprávy. Jeho dnem je středa.
Shromažďuje bojovníky ochotné bojovat s ním při ragnaröku a žít ve Valhalle. To umožňuje buď padnutí v bitvě nebo rituální poranění kopím, tzv. Ódinovo znamení. Ódin má tři sídla v Ásgardu. Prvním z nich je Gladsheim, rozlehlá hala, kde předsedal soudům. Jeho trůn Hlidskjalf stojí ve Valaskjálfu postaveném z pevného stříbra, což je druhá z jeho síní v Ásgardu, z něhož je vidět do všech devíti světů. Třetí je Valhalla, hala padlých, kde Ódin přijímá duše padlých válečníků. Jako vůdce armády mrtvých válečníků způsobuje noční bouře. Společně s Lokim a Thórem patří k nejdůležitějším severským bohům.
Ódin měl několik žen a je otcem mnoha dětí. Se svou první ženou Frigg měl nejlaskavějšího syna Baldra. Je také otcem slepého boha Höda.


.

.


Fantasy potvůrky

31. ledna 2009 v 18:05 | Jojomi |  Fantasy stvoření
Tyhle potvůrky jsou fakt super!Nejlepší je 2.a poslední!

Fantasy obrázky

31. ledna 2009 v 18:04 | Jojomi |  Fantasy World

Emin talíř

31. ledna 2009 v 18:02 | Jojomi |  Emma Watson
Emma Watson udělala talíř pro E-Bay a ten kdo si ho koupí peníze poputujou na pomoc hlasovým dětem.

Desing 1.3

31. ledna 2009 v 10:02 | Jojomi |  Desingy blogu

Lay 1.3

Na desingu : Penelope Cruz

Barvičky : šedá,růžová

Výrobce desingu : já

Spokojenost : 100 % ten se mi fakt poved

Trvání : 31.1.2009 - 14.2.2008

Pixelky :2-6.gif image by Salisko3-6.gif image by Salisko4-5.gif image by Salisko5-5.gif image by Salisko6-5.gif image by Salisko7-5.gif image by Salisko8-5.gif image by Salisko9-5.gif image by Salisko10-6.gif image by Salisko11-6.gif image by Salisko12-6.gif image by Salisko13-5.gif image by Salisko14-5.gif image by Salisko15-5.gif image by Salisko16-5.gif image by Salisko17-5.gif image by Salisko18-5.gif image by Salisko19-3.gif image by Salisko20-3.gif image by Salisko21-3.gif image by Salisko22-2.gif image by Salisko23-2.gif image by Salisko24-2.gif image by Salisko

↓Ikonka↓
Don´t copy !!!
HSM 3 v Tokiu

30. ledna 2009 v 12:27 | Jojomi |  →HSM

Zaříkadlo proti duchům

30. ledna 2009 v 12:26 | Jojomi |  Duchové
Jestli-že máte dojem, že se ve vašem příbytku zdržují duchové mrtvých, tento návod je určený k tomu, abyste je odehnali, případně si od nich vyžádali, aby nebyli ve vaší bezprostřední blízkosti. Rozsviťte tedy tři bílé svíce (každá musí být v samostatném svícnu). Pod levý svícen podložte pergamen s napsanou modlitbou (je jen na vás, pro kterou se rozhodnete), pod prostřední svícen barvínek a pod pravý svícen položte malý stříbrný křížek. Když už svíce hoří, sedněte si a ruce položte na stůl, aby vaše dlaně směřovaly nahoru.
Začněte hovořit :
Slyšte, duchové, kteří přítomní jste v tomto domu! Naslouchejte mým slovům, jež pronikají do ticha. Cítím, že jste tu, a třebaže se ublížit mi nesnažíte, žádám vás, abyste se nezdržovali v blízkosti mé. Po zádech mi běhá mráz, protože cítím vaši přítomnost. Proto vás prosím v záři těchto svící - nezdržujte se v mé blízkosti. Nechť vás skryjí tajemná zákoutí domu, anebo z něho odejděte. A vy, zbloudilci, vraťte se raději zpět, jestliže poslání tu žádné nemáte. Vraťte se zpět do země stínů, ale vy, kteří tu zůstat musíte, bděte nad mou osobou i nad lidmi, kteří tu přebývají. Uposlechněte moje prosby, které se nesou na křídlech upřímnosti, neboť přivyknout si na vás nemohu. Ó, duchové tmavého a chladného záhrobí, neubližujte mi. V dobrém vás oslovuji, zlé nemám v úmyslu. Proto neubližujte mi ani svévolně, ani na příkaz bezbožníků. Neubližujte mi svou přítomností, která mne tíží a tíseň do mé duše zasévá. Rampouchy strachu ve mně rostou a cinkají ve větru mrazivém, proto dále ode mne. Vyhněte se mi vždy a pokaždé! Pokaždé a stále, vždy a nepřetržitě… I když toto místo souzené vám je, i když jste tu z vůle jiného, neubližujte mi, ani člověku, který práh tohoto domu překročí. A já každý večer za vás tichou modlitbu přednesu. (V plamenu prostřední svíce musíš spálit větvičku barvínku a vyřknout modlitbu, kterou máš napsanou na pergamenu. Potom polib křížek a nezapomeň na slib, který jsi dal duchům).


Keira a její filmografie

30. ledna 2009 v 12:12 | Jojomi |  Keira Knightley

Filmografie Keiry

1998-Royal Celebration
1994-Vesnická aféra
1995-Nevinné lži
1996-Treasure Seekers
1998-Coming home
1999-Star Wars:Skrytá hrozba
1999-Oliwer Twist
2001-Princezna zlodějů
2001-Díra
2001-Deflation
2002-Pure
2002-Prdosi
2002-Doktor Živaho
2002-Blafuj jako Beckham
2003-Piráti z Karibiku:Prokletí Černé perly
2003-Láska nebeská
2004-Král Artuš
2005-Svěrací kazajka
2005-Stories of Lost Souls
2005-Domino
2006-Piráti z Karibiku:Truhla mrtvého muže
2007-Piráti z Karibiku:Na konci světa